47. VfL Straßenlauf Oldenburg

25 km:

Sven 01:48:38
Torsten 02:20:38